Now Playing Tracks

Daljina

Daljina.. malo je reći da mrzim tu reč, mrzim tu veliku razdaljinu, jednostavno ne volim silne kilometre koji me dele od nečega što volim.
Uopšte mi nije gotivno da budem daleko od nečega što mi najviše nedostaje, jednom rečju prezirem daljinu.
Mrzim tu silu što me odvaja od njega, tu Božiju volju da moramo biti toliko prokleto razdvojeni. Večito se pitam šta sam ja zgrešila kada moram da trpim da budem razdvojena od njega, da ne mogu da ga vidim i zagrlim kada god poželim. Koliko god ti kilometri žele da nas odvoje, otrgnu jedno od drugog mi  ne dozvoljavamo to, mi čuvamo našu vezu.

To Tumblr, Love Pixel Union