Now Playing Tracks

Pomislih u jednom trenutku da mi više ne znači, da sam ga totalno uklonila iz srca,ali onda sam ga ugledala, naravno tada se nešto iznova probudilo u meni. Čim su nam se pogledi susreli iznova i iznova shvatila sam da je on moje srce zarobio u potpunosti i da ga ne mogu tako lako zaboraviti.
U tom trenutku samo sam rekla u sebi: ”Ohh ludice, šta je sa tobom? On nije neko ko se zaboravlja olako. Kako uopšte možeš i pomisliti da više ništa ne osećaš prema njemu.”

To Tumblr, Love Pixel Union